Library

Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten

Subject: Insurance & Liability law
Author: Stefan Somers
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2016

Dit boek richt zich tot elke jurist die inzicht wil verwerven in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en/of het schadevergoedingsrecht van het EVRM. In het eerste deel van dit boek wordt verklaard hoe en waarom mensenrechten het aansprakelijkheidsrecht kunnen beïnvloeden. Daarbij biedt het boek vernieuwende inzichten inzake de aard, de functie en de verwevenheid van beide rechtstakken en inzake het meergelaagd karakter van de hedendaagse rechtsorde. In het tweede deel van dit boek worden het buitencontractueel foutbegrip, ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.