Library

(Zelf)verzekerd naar school - Wegwijs in aansprakelijkheid en verzekeringen op school

Subject: Insurance & Liability law
Author: Annelies Maes
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2021

Niet ieder ongeval/schadegeval dat schoolgerelateerd is, is ook werkelijk een schoolongeval in de juridische en verzekeringstechnische zin van het woord.
- Wanneer kan een ongeval/schadegeval worden beschouwd als een schoolongeval?
- Kan iemand aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke ongevallen/schadegevallen?
- Welke verschillende aansprakelijkheden zijn er in schoolverband?
- Wat is de rol van de schoolverzekeraar?
- Wanneer en voor welke schade wordt er een vergoeding uitgekeerd?
- Waarom wordt er een strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedure opgestart voor een rechtscollege?

In dit boek ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.