Library

100 vragen en antwoorden inzake bewindvoering

Subject: Law of persons & Family law
Author: Nathalie Vandenbussche
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2019

Soms zijn mensen niet (meer) in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en hebben zij nood aan structurele hulp. Voor deze mensen kan de aanstelling van een bewindvoerder een oplossing zijn. Een bewindvoerder biedt binnen een helder en flexibel juridisch kader hulp aan mensen die om een psychische of fysieke reden niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over hun persoon of over hun goederen.
Het uitgangspunt van de wetgever is doorheen de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.