Library

Wilsgebreken

Subject: Law of persons & Family law
Author: Raf Van Ransbeeck, Annick De Boeck, Frank Hellemans, Bart Heynickx, Jan Lokin, Sophie Stijns *
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2007

Dit eerste boek binnen de nieuwe reeks 'Leerstoel Professor C. Matheeussen' gaat dieper in op het thema wilsgebreken. Dit boek bevast naast een In Memoriam ter ere van Professor Constant Matheeussen, ook de neerslag van de lezingen die werden gegeven op 10 november 2006. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 september 2006.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.

*: If the book is written by more than one author, only the name of one author is shown. Look for further info by clicking the link or reading the description.