Library

Aankoopplichten van de overheid

Subject: Public Procurement & Contracts
Author: Dirk Lindemans, Bert Van Herreweghe
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2017

Onze wetgeving voorziet in nogal wat gevallen in een aankoopplicht voor de overheid. Die aankoopplicht krijgt daarbij meerdere benamingen: koopplicht, aankoopplicht, afdwingbare overname ... In de rechtsliteratuur gaat er echter niet veel aandacht naar uit en in de praktijk lijken zij soms wat vergeten. Toch vormen de aankoopplichten een belangrijk aspect van de vergoedings-regelingen die overheidsbeperkingen op het gebruik van vastgoed in overeenstemming moeten brengen met het eigendomsrecht.
Dit boek geeft als eerste een volledige ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.