Library

Zakelijke subrogatie

Subject: Law in general
Author: Vincent Sagaert
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2003

Zakelijke subrogatie ('zaakvervanging') is een rechtsfiguur die het mogelijk maakt dat een zakelijk recht toch blijft voortbestaan, ook al verdwijnt het vermogensbestanddeel waarop het zakelijk recht is gevestigd. Door zakelijke subrogatie wordt het zakelijk recht voortgezet op het vermogensbestanddeel dat in de plaats getreden is van het oorspronkelijke onderpand (bv. de verzekeringsuitkering, de koopprijs, het ruilgoed, enz.).
Waar voor vele onderzoekers deze rechtsfiguur té complex is gebleken, heeft Vincent Sagaert voor het eerst in België ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.