Library

Zwijgrecht versus spreekplicht

Subject: Law in general
Author: Aloïs Van Oevelen, Stefan Rutten, Joëlle Rozie
Publisher: Lefebvre Sarrut Belgium nv
Year published: 2013

In dit boek wordt aangegeven hoe het zwijgrecht van de partijen in een contract en van de partijen in een geding enerzijds en hun spreek- of informatieplicht anderzijds zich ten opzichte van elkaar verhouden en waar de scheidingslijn tussen beide te trekken is. Uit de bijdragen in deze bundel blijkt dat deze lijn niet eenvoudig te trekken is en vaak het voorwerp kan uitmaken van interpretatieverschillen en conflicten.In de eerste bijdragen wordt de problematiek van ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.