Library

Actualia vreemdelingenrecht

Subject: Law in general
Author: Kati Verstrepen
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2013

Het vreemdelingenrecht is continu in beweging. De auteur geeft een overzicht van de belangrijkste recente wijzigingen in het vreemdelingenrecht en duidt een aantal knelpunten: de gezinshereniging, de invoering van het begrip 'veilig land' in de asielprocedure, de medische regularisatie, het inreisverbod en de hervorming van het Wetboek Belgische Nationaliteit.De auteur is vice-stafhouder en advocaat aan de Balie van Antwerpen.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.