Library

101 juridische vragen over concurrentie

Subject: Law in general
Author: Johan Peeters, Jozef Degrauwe, Carl Leermakers, Virginie Frèmat
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2016

"Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen." (art. II.3 Wetboek van economisch recht)
Mededinging houdt verband met verschillende basisbeginselen van de vrije markt, zoals de bescherming van de vrijheid van ondernemen, de bescherming van de consumentenmarkt en de bescherming van intellectuele eigendom. In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.