Library

Aangiften btw, 6de uitgave

Subject: Law in general
Author: Els Meynendonckx, Marc Govers, Heidi Deschacht
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2017

Dit boek behandelt de vier voornaamste aangiften inzake btw:- de periodieke btw-aangifte;- de bijzondere btw-aangifte;- de intracommunautaire opgave;- de jaarlijkse klantenlijst.
Elke soort aangifte wordt benaderd volgens een vast stramien. Eerst wordt het te gebruiken formulier of de elektronische toepassing voorgesteld. Vervolgens worden de wettelijke bepalingen behandeld. Na een korte toelichting per aangifte over diverse aspecten van de indiening volgt een uitgebreide handleiding voor het invullen ervan.
Dit boek werd bijgewerkt tot 1 april 2017.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.