Library

Actualia ondernemingsrecht

Subject: Law in general
Author: Béatrice Ponet, Gert Straetmans
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2019

In dit Cahier staan Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen) en Béatrice Ponet (gastprofessor UAntwerpen en Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen) stil bij het nieuwe ondernemingsbegrip en de nieuwe B2Bmarktpraktijkenregels. Zo worden in het eerste deel zowel het algemene begrip onderneming toegelicht als het mededingingsrechtelijke ondernemingsbegrip uit de boeken IV, V en VI WER. Vervolgens komt in het tweede deel de recente wet van 4 april 2019 aan bod, met onder meer een toelichting bij het ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.