Library

Actualia handelstussenpersonen

Subject: Law in general
Author: Koen Van Den Broeck, Eline Ulrix
Publisher: Lefebvre Sarrut Belgium nv
Year published: 2021

Dit boek heeft tot doel de rechtspracticus een overzicht te bieden van recente rechtspraak inzake overeenkomsten met handelstussenpersonen. Hierbij wordt gefocust op de handelsagent, de concessiehouder en de franchisenemer.
Inzake handelsagentuur komen onder meer de kwalificatie van de handelsagent, de beëindigingsmodaliteiten, de beëindiging wegens ernstige tekortkoming of wegens bijzondere omstandigheden, de impact van het niet-concurrentiebeding, de uitwinningsvergoeding en de bijzondere vergoeding aan bod. Vervolgens wordt de recente rechtspraak inzake concessieovereenkomsten ontleed met aandacht voor alleenverkoopconcessies, ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.