Library

Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en BVBA

Subject: Company law
Author: Robbie Tas
Publisher: Roularta Media Group
Year published: 2003

Het maatschappelijk vermogen dient bij de oprichting minstens even hoog te zijn als het maatschappelijk kapitaal. Behoudens in geval van een geldige kapitaalvermindering mogen uitkeringen aan de vennoten nadien niet tot gevolg hebben dat het maatschappelijk vermogen onder dit peil daalt.

Hoe het maatschappelijk kapitaal in stand houden ? Een moeilijke vraag die elke NV en BVBA bezighoudt en waaraan Robbie TAS zijn doctoraal proefschrift heeft gewijd. Het boek "Winstuitkering, kapitaalvermindering en -verlies in NV en ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.