Library

Zakengeheim

Subject: Company law
Author: B. Allemeersch, K. Andries, G.L. Ballon, K. De Schepper, D. D'Hooghe, N. Kiekens *
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2012

De economische waarde van een zakengeheim vloeit voort uit het feit dat geïnteresseerde derden er niet op eenvoudige wijze kennis van kunnen nemen. Een rationele ondernemer schermt zijn zakengeheimen dan ook af van de buitenwereld om de economische waarde ervan niet in het gedrang te brengen.
Sommige derden schrikken er echter niet voor terug om op onrechtmatige wijze kennis te nemen van de informatie door de veiligheidsmaatregelen van de ondernemer te omzeilen of te doorboren. De ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.

*: If the book is written by more than one author, only the name of one author is shown. Look for further info by clicking the link or reading the description.