Library

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Author: Henri Berkmoes, Len Augustyns, John Maes
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2017

Iets meer dan één jaar na de inwerkingtreding van de tweede Potpourriwet, biedt dit Cahier een eerste evaluatie. Op welke wijze werd er in de rechtspraak en de dagelijkse praktijk invulling gegeven aan de nieuwe regels inzake verstek en verzet, het hoger beroep met grievenformulier, de guilty plea, de voorlopige hechtenis ...?
Zowel de actuele rechtspraak en rechtsleer als de ervaringen op het terrein komen uitgebreid aan bod in dit boek. De auteurs, allen doorwinterde ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.