Library

Witwassen van fiscale vermogensvoordelen

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Author: Thomas Incalza
Publisher: Intersentia NV
Year published: 2019

De toepassing van de antiwitwaswetgeving op fiscale vermogensvoordelen is altijd een bron van grote controverse geweest. Niet alleen de wetgever worstelt met de vraag of belastingontduiking wel met antiwitwaswapenen moet worden bestreden, ook in rechtspraak en doctrine wordt ernstig betwijfeld of de antiwitwaswetgeving daar ├╝berhaupt wel voor geschikt is.
Dit boek heeft de ambitie om de discussie eindelijk te beslechten door, in een grondige compatibiliteitsanalyse, de juridische verenigbaarheid te onderzoeken van de bestraffing van fiscale ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.