Library

Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Author: Ivo Delbrouck
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2015

In de afgelopen twintig jaar waren in de binnen- en buitenlandse pers regelmatig berichten over ernstige seksuele feiten, vaak met jonge kinderen.
Zedenmisdrijven komen helaas nog steeds veelvuldig voor in onze samenleving. Zij zijn bijzonder omwille van de impact die zij hebben op de diepste menselijke gevoelens van de slachtoffers en tekenen hen vaak voor het leven.
De wetgever heeft in het verleden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd om dergelijke zaken aan te pakken. Toch was er ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.