Library

125 jaar nabijheidsrechters / 125 ans de justice de proximité. Chronique de droit à l'usage des juges de paix et de police 2017 / Rechtskroniek voor de vrede- en politierechte

Subject: Judicial law
Author: D. Allard, T. Balthazar, D. Chichoyan, M. Dambre, C.-E. de Frésart, V. De Potter *
Publisher: Die Keure / La Charte
Year published: 2017

Moeten de Rechtskronieken eigenlijk nog wel voorgesteld worden? Door de jaren heen hebben ze steeds meer bekendheid verworven en zijn ze uitgegroeid tot een onmisbare ontmoetingsplaats onder collega's.
De Rechtskronieken zijn ontstaan uit de noodzaak aan een dialoog tussen de academische wereld en de ervaringsdeskundigen, die de vrederechters (wij zijn nog voor de hervorming van 1995) ongetwijfeld zijn door hun praktijkkennis, in navolging van wat er reeds bestond voor het notariaat.
De huidige formule hebben we te ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest books, screened by reputable jurists.

*: If the book is written by more than one author, only the name of one author is shown. Look for further info by clicking the link or reading the description.