Library
Sort by:

Vermogensrecht in kort bestek (vierde editie)

Subject: Contract law
Author: Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman, Vincent Sagaert
Published by: Intersentia NV

Read more

Vermogensrecht in kort bestek (vijfde editie)

Subject: Contract law
Author: Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman, Vincent Sagaert
Published by: Lefebvre Sarrut Belgium nv

Read more

Vermogensrecht in kort bestek (zesde editie)

Subject: Contract law
Author: Bernard Tilleman, Alain Laurent Verbeke, Vincent Sagaert
Published by: Lefebvre Sarrut Belgium nv

Read more

Verstek en verzet in burgerlijke zaken en strafzaken, nationaal en Europees

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Author: Aloïs Van Oevelen, Joëlle Rozie, Stefan Rutten
Published by: Intersentia NV

Read more

Verstek en verzet in strafzaken

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Author: Hans Van Bossuyt, Pierre Thiriar, Nico Snelders, Stijn Verbist, Bjorn Bullynck, Ludo Carens
Published by: Lefebvre Sarrut Belgium nv

Read more

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Subject: Judicial law
Author: Edward Janssens, Hans De Decker, Steven Brouwers, Saskia Mermans
Published by: Intersentia NV

Read more

Vervoersvergunningen en cabotage

Subject: Transport law
Author: Jasper Bolle
Published by: INNI publishers

Read more

Verzekeringen in de bouw

Subject: Insurance & Liability law
Author: Kristof Uytterhoeven
Published by: Lefebvre Sarrut Belgium nv

Read more

Verzekeringsfraude

Subject: Insurance & Liability law
Author: Daily Wuyts
Published by: Intersentia NV

Read more

Verzekeringstoezicht

Subject: Insurance & Liability law
Author: Steffi Illegems
Published by: Intersentia NV

Read more

Vijftien jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?

Subject: Environmental law & Urban Planning
Author: Bernard Hubeau, Tom Vandromme, Maarten Dambre, Pascal De Decker, Peter De Smedt, Katelijne D'Hauwers
Published by: Die Keure / La Charte

Read more

Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht

Subject: Administrative law
Author: Robert Palmans, Dirk Lindemans, Jan Ghysels, Marc Boes
Published by: Intersentia NV

Read more

Virtual currencies: a legal framework

Subject: Law in general
Author: Niels Vandezande
Published by: Intersentia NV

Read more

Vlaamse bestuursrechtscolleges in een grondwettelijk perspectief. Grenzen en mogelijkheden van een Vlaamse justitie

Subject: Judicial law
Author: Jürgen Vanpraet
Published by: Die Keure / La Charte

Read more

Vlaamse bestuursrechtscolleges: uitdagingen in het licht van het administratief cassatieberoep

Subject: Judicial law
Author: Elsbeth Loncke
Published by: Die Keure / La Charte

Read more

Vlaamse en Nederlandse bestuursrechtspraak in vergelijkend perspectief

Subject: Judicial law
Author: Bart Jan van Ettekoven
Published by: Die Keure / La Charte

Read more

VlaNot Jaarboek 2019

Subject: Notarial law
Author: VlaNot
Published by: Lefebvre Sarrut Belgium nv

Read more

VlaNot Jaarboek 2020

Subject: Civil law
Author: VlaNot
Published by: Lefebvre Sarrut Belgium nv

Read more

Voor recht, rechtvaardigheid en Camus. Liber amicorum Bernard Hubeau

Subject: Law in general
Author: Ingrid Opdebeek, Diederik Vermeir, Stefan Rutten, Esther van Zimmeren, Leen Ackaert, Nicolas Bernard
Published by: Die Keure / La Charte

Read more

Voorafgaande wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde

Subject: Law in general
Author: Christophe Lemmens
Published by: Intersentia NV

Read more