Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Het Decreet Lokaal Bestuur, die Unvollendete?

Date: 11/10/2019
Subject: Administrative law
Written by: GD&A Advocaten

De integratie van gemeente en OCMW was ongetwijfeld één van de speerpunten van het vorige regeerakkoord, met een impact op de lokale besturen die vandaag nog nazindert. Het stof is dienaangaande nog niet helemaal gaan liggen en de nieuwe Vlaamse regering Jambon I heeft voor de lokale besturen op organiek vlak alweer één en ander in petto. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.