Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Wijzigingen aan geautomatiseerde Exportmanifest (vanaf 30 september 2019)

Date: 25/09/2019
Subject: Tax law
Written by: FOD Financiën

Het geautomatiseerde Exportmanifest betreft het bericht, gebaseerd op de Europese richtlijn IE547, waarmee de goederenbehandelaar/carrier/agent rechtstreeks aan het PLDA systeem meldt welke goederen geladen zijn op het zeeschip/vliegtuig. Dit bericht dient ten laatste ingestuurd te worden 24u na vertrek van het transportmiddel. Momenteel heeft men tot 5 dagen na vertrek de tijd om nog wijzigingen aan te brengen. Dit zal op termijn gereduceerd worden naar 72 uur. Als antwoord op dit Exportmanifest stuurt het douanesysteem ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.