Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Wetsontwerp tot wijziging (onderdeeltjes) BTW-Wetboek in een eindfase

Date: 30/10/2019
Subject: Tax law
Written by: Wetsontwerp DOC 55 0294/001

Punctuele aanpassingen aan het BTW-Wetboek, zoals o.m. inzake de vereenvoudigingsregeling inzake voorraad
op afroep, de toewijzing van de verzending of het vervoer bij kettingverkopen en de grondvoorwaarden voor de toepassing van de btw-vrijstelling met betrekking tot “intracommunautaire leveringen” van goederen.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.