Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding ‘cash for car’

Date: 23/01/2020
Subject: Tax law
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Het Grondwettelijk Hof heeft ‘cash for car’ vernietigd, een wet die het gebruik van bedrijfswagens moet ontraden. Zowel het opzet als sommige aspecten van de uitvoering zijn volgens het Hof “problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.