Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Autofiscaliteit: NEDC-emissiewaarden blijven ook in 2021 de norm

Date: 06/05/2020
Subject: Tax law
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

Algemeen werd ervan uitgegaan dat er op fiscaal gebied vanaf 2021 alleen nog rekening gehouden zou worden met de nieuwe WLTP-emissienorm, met een verzwaring van de autofiscaliteit tot gevolg. Maar die vrees blijkt ongegrond. De fiscale behandeling van een auto wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid CO2 die het betrokken model uitstoot. Dat geldt in de eerste plaats voor de aftrek van autokosten. Het percentage van de kosten dat fiscaal aftrekbaar is, hangt ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.