Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Fiscale controles

Date: 01/12/2020
Subject: Tax law
Written by: De Broeck Van Laere & partners

Als het gaat om de vraag wat de fiscus allemaal mag tijdens een visitatie of controle ter plaatse, is de rechtspraak de fiscus heel vaak gunstig gezind. Deze keer bevestigt het Hof van Beroep te Brussel dat een onaangekondigde controle moet kunnen doorgaan ook al is de belastingplichtige zelf niet aanwezig. Als de fiscus toch de toegang geweigerd wordt (door een medewerker), komt dat de belastingplichtige te staan op een sanctie.
In 2017 heeft het ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.