Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Hoge Raad voor de Justitie formuleert aanbevelingen aan Mensenrechtencomité

Date: 26/09/2019
Subject: Human Rights & Immigration law
Written by: Hoge Raad voor de Justitie

Het VN-Mensenrechtencomité zal onderzoeken hoe en in welke mate België het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten heeft nageleefd. De Hoge Raad voor de Justitie heeft naar aanleiding daarvan een alternatief rapport gepubliceerd op 13/09/2019 met aanbevelingen en vaststellingen over justitie in België. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.