Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Wijzigingen aan de wet op het statuut en het toezicht op (her)verzekeringsondernemingen na het nieuwe WVV

Date: 24/09/2019
Subject: Insurance & Liability law
Written by: Schuermans Advocaten

Op 1 mei 2019 trad de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen in werking. De artikelen 22 en 23 van deze wet wijzigen de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.