Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen

Date: 11/10/2019
Subject: Public Procurement & Contracts
Written by: Schoups Advocaten

Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan zij menen dat deze geschikt zijn voor start-ups en scale-ups. Het introduceert hiermee aldus een innovatieve manier van aanbesteden. Lees meer...

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.