Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Werkgroep opgericht voor uitvoering wet bekendmaking vonnissen en arresten

Date: 26/09/2019
Subject: Law in general
Written by: Commissie Justitie v. 18/09/2019

De wet van 5 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft voorziet dat uiterlijk vanaf 1 september 2020 alle arresten en vonnissen op het internet zullen worden gepubliceerd in een voor iedereen toegankelijke databank. Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van die wet is dat de arresten en vonnissen geanonimiseerd worden. Er werd een werkgroep opgericht voor de praktische uitvoering ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.