Articles
×

Notice

We're sorry, your subscription only has access to the 20 most recent articles. Much more articles are available. If you want to get access to those, let us know via Contact.

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024

Date: 01/10/2019
Subject: Law in general
Written by: Bron: Willy Piasecki

Excellent onderwijs, een sterke economie en arbeidsmarkt, een warm en zorgzaam Vlaanderen en de strijd tegen misbruiken, zijn maar enkele van de uitgangspunten van het kersverse regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. Consulteer hier in extenso de 298 blz. van dit regeerakkoord.

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest legal news, screened by reputable jurists.