University

Grondige studie van de fiscale procedure

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale hogeschool
Posted by: Emmélie De Broeck

De lessencyclus over Fiscale procedure richt zich tot de medewerkers in kantoren van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten, die kennis wensen te nemen van de basisprincipes van de fiscale procedure. Hoewel de klemtoon op de basisbeginselen ligt, wil deze cursus toch ruim informeren over de procedure en een grondige studie zijn. De lessenreeks is ook uitermate geschikt voor wie de basics van de fiscale procedure reeds onder de knie heeft, maar via een systematische uiteenzetting ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.