University

Fiscale Infoclub

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Emmélie De Broeck

Doelstelling van de fiscale infoclubs is maandelijks een overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen in de fiscale wetgeving, rechtspraak, circulaires, administratieve beslissingen, enz.
Maandelijks wordt een documentatiebundel samengesteld, waarin de verschillende nieuwigheden samengebracht zijn, gerangschikt per soort belasting. In de bundel komen alle takken van het belastingrecht aan bod: personen- en vennootschapsbelasting, btw, registratie- en erfbelasting, lokale en regionale belastingen en procedure.
De vorige jaargangen van de fiscale infoclubs werden door de deelnemers positief geëvalueerd ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.