University

Fiscaal aantrekkelijke loonoptimalisaties anno 2022

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Een correct loonbeleid is essentieel voor een gezonde onderneming. Voor een werkgever/vennootschap is het evenwel geen sinecure om het evenwicht te vinden tussen de vaak torenhoge loonkosten en de wil om de bedrijfsleider(s) tevreden te houden. Vaak loont het om de fiscale aspecten van verschillende verloningsvormen te bestuderen. Niet alleen bekijken we wat nog mogelijk is maar we bekijken hierbij ook de intenties die onze minister van financiën Van Peteghem naar voor heeft geschoven in zijn “blauwdruk” ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.