University

Fiscale termijnen en de strijd tegen fiscale fraude: mag het iets langer?

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

De aanslag- en onderzoekstermijnen inzake inkomstenbelastingen hebben anno 2022 een heus parcours afgelegd. Nu blijkt dat de wetgever nog een versnelling hoger wil schakelen.
De wetgever heeft de laatste jaren getracht om de fiscus meer mogelijk wapens te geven om fiscale zondaars op te sporen en te straffen. 
Het tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude schakelt nog een versnelling hoger.  Uit het recente voorontwerp van Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen blijkt dat de wetgever fundamentele wijzigingen aan de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.