University

De autofiscaliteit: een blik op het btw-luik en de directe belastingen anno 2022

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Autovoertuigen zijn de dag van vandaag niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het aandeel van de bedrijfswagens in de autoverkoop is de laatste jaren zodanig toegenomen, dat er momenteel bijna 700.000 bedrijfswagens rondrijden. Het fiscaal en sociaal regime voor bedrijfswagens mag dan wel een interessante alternatieve verloning vormen voor de onderneming en de werknemer, toch heeft de keuze voor bedrijfswagens een aantal negatieve gevolgen op economisch, milieu- en sociaal vlak. 
In het licht van ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.