University

Nieuwe fiscale regeling voor verenigingswerk: fiscale en sociale toelichting

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

De regeling voor verenigingswerk, diensten tussen burgers en deeleconomie werd initieel ingevoerd door de Wet van 18 juli 2018. Deze regeling kreeg al snel tegenwind van UNIZO en de boerenbond waardoor het Grondwettelijk Hof op 23 april 2020 besliste om de regeling nietig te verklaren. Om tegemoet te komen  aan de leemte die dreigde te ontstaan na de vernietiging van de regelgeving inzake “onbelast bijverdienen” door het Grondwettelijk Hof, werd via de Wet van 24 december ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.