University

De drie taxshelters fiscaal toegelicht

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Nu de wetgever de tax shelter voor videospellen bijna op de rails heeft gekregen en zij de zoveelste reeks aanpassingen aan de tax shelter voor audiovisuele en podiumwerken in het vooruitzicht stelt, is het moment aangebroken om de 3 bestaande tax shelters eens grondig door te lichten.
Wat de tax shelter voor audiovisuele werken betreft, wordt eerst en vooral bekeken wie als "productievennootschap" in aanmerking kan komen en welke impact de geplande aanpassing van art. 194ter WIB heeft op de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.