University

Betalingen aan belastingparadijzen: forse uitbreiding aangifteplicht

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Vennootschappen zijn conform artikel 307, §1/2 WIB92, onder bepaalde voorwaarden, gehouden tot het indienen van een formulier 275F voor de betalingen die zij verrichten naar belastingparadijzen. Deze aangifteplicht kende recent heel wat evoluties. 
Zo werd de meldingsplicht via de Wet van 20 december 2020, met ingang van 1 januari 2021, ook van toepassing verklaard op betalingen naar rechtsgebieden die voorkomen op de Europese lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Noteer dat de Europese lijst met de regelmaat van de ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.