University

Ficheverplichting - wanneer en hoe moet er een fiche worden opgesteld?

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

De aftrek van bepaalde uitgaven is in vele gevallen gekoppeld aan de opstelling van een individuele fiche. Het niet-naleven van de ficheverplichting kan tot gevolg hebben dat de fiscale administratie de aftrek van de gedane uitgave weigert. Voor een vennootschap kan het ook een bijkomende aanslag opleveren omdat de uitgevoerde betalingen gekwalificeerd worden als onvoldoende geïdentificeerde, geheime betalingen. 
In dit seminarie komt eerst de ficheverplichting aan bod. Er wordt in het kort overlopen wanneer welke fiche moet worden ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.