University

Welke transacties worden binnen het fiscaal recht aanzien als fiscaal misbruik en wat zijn de gevolgen?

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Fiscaal misbruik kan omschreven worden als: een situatie waarin een belastingplichtige, hoewel hij technisch gezien de wet niet schendt, zich in een fiscaal gunstigere situatie stelt die in strijd is met de doelstellingen van de belastingwet, om alzo zijn belastingdruk te verlagen. Ondanks het feit dat er een wettelijke definitie bestaat, is het nog steeds niet duidelijk wat de fiscale administratie verstaat onder ‘misbruik”. Daarom wordt een oplijsting gemaakt van de uitspraken van de DVB ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.