University

Practicum VVPRbis-regeling: waar zitten de problemen in de praktijk?

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Het VVPRbis-stelsel staat toe om dividenden, onder bepaalde voorwaarden, uit te keren tegen een gunsttarief van 20% of 15%. De wijziging van het vennootschapsrecht heeft de laatste jaren echter voor heel wat deining gezorgd in deze materie. Als laatste hierin kunnen we verwijzen naar de Wet van 21 januari 2022 waarin de wetgever de toepassingsvoorwaarden gewijzigd heeft op het vlak van volgende punten, 

de verplichting omtrent de volstorting van de aandelen, en;
een aanpassing op het verbod ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.