University

Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV en de CV: vennootschapsrechtelijke en fiscale aspec

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Waar mensen samenwerken, ontstaan conflicten. Zo ook in vennootschappen, tussen aandeelhouders.  Over zowat alles kan geruzied worden, zowel in het bestuur als de algemene vergadering. Het vennootschapsrecht biedt een heel arsenaal aan actiemogelijkheden die de betrokkenen kunnen hanteren. Eén daarvan bestond voorheen uitsluitend in de CV, maar wordt thans door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogelijk gemaakt in de BV:  de uittreding en de uitsluiting “lastens het vennootschapsvermogen”. Die statutaire geschillenregeling bestaat (uitsluitend) ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.