University

De fiscale aspecten van co-housing en co-ouderschap toegelicht

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

Onbetaalbare energieprijzen en stijgende huurprijzen hebben er mede toe geleidt dat er steeds meer mensen op zoek gaan naar alternatieve woonvormen (co-housing, kangoeroewoning, …) om zo de maandelijkse schuldenlast te verlagen. Mede door de economische crisis wordt ‘samenhuizen’ of ‘co-housing’ dan ook steeds populairder.
Co-housing maakt het mogelijk om als jong afgestudeerde, alleenstaande, jong (gehuwd) koppel te kiezen voor een betere kwaliteit van woning. Maar co-housing kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld te kunnen zorgen voor een ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.