University

Aanpassing in meer/min van de begintoestand van de belastbare reserves: aandachtspunten

Subject: Tax law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

De belastbare basis van een vennootschap wordt bepaald uitgaande van haar boekresulaat. Soms kan het echter voorkomen dat een geboekte opbrengst fiscaal niet of slechts gedeeltelijk mag worden belast of, omgekeerd, dat een niet-geboekte opbrengst toch moet opgenomen worden in de belastbare basis. Hoe moet deze correctie dan worden toegepast? Wanneer een geboekte opbrengst niet of slechts gedeeltelijk belastbaar is, moet er op fiscaal vlak een aanpassing in meer van de begintoestand van de belastbare reserves plaatsvinden via het ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.