University

Een nieuwe fiscale KMO-definitie (?) en KMO-voordelen anno 2022

Subject: Company law
Organised by: Fiscale Hogeschool
Posted by: Fiscale Hogeschool

99% van de bedrijven in de Europese Unie zijn micro-, kleine of middelgrote ondernemingen. Een verrassend hoog aantal, waarbij Kmo’s weliswaar voornamelijk op nationaal niveau actief zijn, daar relatief weinig kmo’s grensoverschrijdende handelsdaden verrichten. Ongeacht hun activiteiten, zijn ze op verschillende vlakken toch onderworpen aan de EU-wetgeving. Een Europese KMO-definitie drong zich dan ook op en kreeg verschillende gestaltes via Aanbeveling 2003/361/EG, de Jaarrekeningenrichtlijn en de Prospectusrichtlijn. 
De criteria om de grootte van een vennootschap te ..

Sorry, this content is protected.

This content is only available to registered Linked-Law members. Create your free account today and be notified of the latest seminars, screened by reputable jurists.