Articles
Sort by:

De Belgische Mededingingsautoriteit legt Algist Bruggeman een boete op van 5.489.000 euro.

Subject: Competition law & Antitrust
Posted on: 29/03/2017
Written by: Bron: Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit legt Algist Bruggeman een boete op van 5.489.000 euro wegens het hanteren van minimum wederverkoopprijzen en het tegenwerken van lage prijs concurrenten ..

Read more

VLABEL publiceert forfaits aanslagjaar 2017 voor berekenen van passief van de nalatenschap

Subject: Tax law
Posted on: 28/03/2017
Written by: door Cazimir

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2017 gepubliceerd om het passief van de nalatenschap te berekenen.

Read more

Wellicht verlenging op komst van innovatiepremie.

Subject: Tax law
Posted on: 27/03/2017
Written by: Bron: sdworx

Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op het IPA-akkoord waarin de sociale partners een verlenging vragen van de maatregel. Het akkoord werd nog niet in wetgeving omgezet.

Read more

Syndicus registeren vanaf 1 april verplicht

Subject: Civil law
Posted on: 24/03/2017
Written by: Bron: Belga

Vanaf april wordt het wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouwen te registreren bij de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ..

Read more

De (on)mogelijkheid om koop van onroerend goed met e-mails te bewijzen

Subject: Civil law
Posted on: 23/03/2017
Written by: door Stappers Eliaerts en Thiers

Op 19 december 2016 velde het hof van beroep van Antwerpen een arrest dat op 8 maart 2017 in de pers kwam en daarin uitgebreid ..

Read more

La continuation de la réforme des justices de paix approuvé

Subject: Judicial law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Communiqués de presse

La proposition du Ministre de la Justice Koen Geens de remodelage des cantons judiciaires, prévue dans l’accord de gouvernement, a été approuvé récemment. Une meilleure ..

Read more

Werkgevers mogen hoofddoek verbieden op de werkvloer

Subject: Labour law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Philip Heymans

Volgens het Europees Hof in Luxemburg is een verbod op religieuze symbolen niet noodzakelijk discriminerend. Een Belgische vrouw was naar het Hof gestapt, omdat ze ..

Read more

Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

Subject: Administrative law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Bron artikel: LinkedIn, 20 februari 2017

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van ..

Read more

De “feitelijke illegaliteit” van de loonkloof

Subject: Labour law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Willy van Eeckhoutte

Het verbod van loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Read more

Naar een nieuw wetboek van strafvordering?

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Fac Rechtsgeleerdheid Gent

Minister van Justitie Geens heeft grote ambities voor het gerechtelijk apparaat maar ook wat betreft de wetgeving en de basiswetboeken in het bijzonder. In zijn ..

Read more

Anderstalige facturen toegelaten

Subject: International & European law
Posted on: 07/03/2017
Written by: Mr. Daan Wetzels - Monard Law

Read more

Arrest Hof van Cassatie: geen nietigverklaring reglement detachering!

Subject: Labour law
Posted on: 27/02/2017
Written by: Jubel redactie

Read more

Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 1 april 2017

Subject: Tax law
Posted on: 23/02/2017

Vanaf 1 april 2017 moeten belastingplichtigen die kiezen voor een btw-aangifte per kwartaal geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Het Koninklijk Besluit daarover verscheen vandaag in het ..

Read more

Langverwacht arrest Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging OVB in btw-zaak

Subject: Tax law
Posted on: 23/02/2017
Written by: Ordeexpress

In zijn langverwacht arrest 27/2017 van 23 februari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de beroepen tot vernietiging van artikel 60 van de wet van 30 ..

Read more

Wettelijke interestvoet 2017: 2 %

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 17/02/2017

Read more