Articles
Sort by:

New EU Directive on shareholders’ rights

Subject: Company law
Posted on: 12/04/2017
Written by: Bron: Linked-in - Jo Vanbelle, managing partner Vanbelle Law

The EU Parliament and the Council recently adopted a Directive that aims to strengthen shareholders' engagement in EU listed companies.

Read more

Binnenkort officiële erkenning als Advocaat-Specialist?

Subject: Law in general
Posted on: 11/04/2017
Written by: Bron: Linked-in - Philippe Van Dijck (Shipping and Commercial Lawyer at AMBOS NBGO)

Op de algemene vergadering van OVB op 22 maart 2017 werd er gedebatteerd over een nieuw deontologisch hoofdstuk. Via een nieuwe reglement zou het mogelijk ..

Read more

Procedure ontbinding slapende vennootschappen wordt verbeterd.

Subject: Company law
Posted on: 11/04/2017
Written by: Bron: Flexadvocaten - David Boelens

De regering heeft op 28 maart 2017 een wetsvoorstel goedgekeurd om zogenaamde “lege doos vennootschappen” sneller en goedkoper te kunnen ontbinden via de kamer van ..

Read more

'Communicatie en informatie zijn voor cliënten van primordiaal belang'

Subject: Law in general
Posted on: 06/04/2017
Written by: Bron: LegalWorld

Isabel Goris, de ombudsvrouw voor de advocatuur, heeft er haar eerste werkingsjaar op zitten en heeft haar eerste jaarverslag gepubliceerd. De belangrijkste conclusie: ‘Communicatie en ..

Read more

Bezwaartermijn zes maanden - Arrest Grondwettelijk Hof nr. 41/2017 van 22 maart 2017

Subject: Tax law
Posted on: 05/04/2017
Written by: Website Grondwettelijk Hof

Artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, in de versie die in 1994 en in 1995 van toepassing was, schendt de artikelen 10 en ..

Read more

Het nieuwe digitale faillissementsplatform RegSol gelanceerd.

Subject: Insolvency law
Posted on: 04/04/2017
Written by: Bron: OVB

Sinds dit weekend is het nieuwe digitale faillissementsplatform RegSol gelanceerd.

Samen op weg naar een juridische digitale wereld, ten behoeve van de rechtzoekende!
Meer info ..

Read more

Verscherpt toezicht en klokkenluidersregeling voor financiële sector

Subject: Financial law
Posted on: 03/04/2017
Written by: Lexalert

Het toezicht op de financiële sector wordt aangescherpt. De ministerraad heeft daarover op 31 maart 2017 het voorontwerp van wet goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn ..

Read more

Protectdefenders (verdedigers van mensenrechten) lanceert nieuw platform.

Subject: Human Rights & Immigration law
Posted on: 02/04/2017
Written by: Bron: OVB

Read more

De Belgische Mededingingsautoriteit legt Algist Bruggeman een boete op van 5.489.000 euro.

Subject: Competition law & Antitrust
Posted on: 29/03/2017
Written by: Bron: Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit legt Algist Bruggeman een boete op van 5.489.000 euro wegens het hanteren van minimum wederverkoopprijzen en het tegenwerken van lage prijs concurrenten ..

Read more

VLABEL publiceert forfaits aanslagjaar 2017 voor berekenen van passief van de nalatenschap

Subject: Tax law
Posted on: 28/03/2017
Written by: door Cazimir

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2017 gepubliceerd om het passief van de nalatenschap te berekenen.

Read more

Wellicht verlenging op komst van innovatiepremie.

Subject: Tax law
Posted on: 27/03/2017
Written by: Bron: sdworx

Opgelet!
Deze bespreking is gebaseerd op het IPA-akkoord waarin de sociale partners een verlenging vragen van de maatregel. Het akkoord werd nog niet in wetgeving omgezet.

Read more

Syndicus registeren vanaf 1 april verplicht

Subject: Civil law
Posted on: 24/03/2017
Written by: Bron: Belga

Vanaf april wordt het wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouwen te registreren bij de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ..

Read more

De (on)mogelijkheid om koop van onroerend goed met e-mails te bewijzen

Subject: Civil law
Posted on: 23/03/2017
Written by: door Stappers Eliaerts en Thiers

Op 19 december 2016 velde het hof van beroep van Antwerpen een arrest dat op 8 maart 2017 in de pers kwam en daarin uitgebreid ..

Read more

La continuation de la réforme des justices de paix approuvé

Subject: Judicial law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Communiqués de presse

La proposition du Ministre de la Justice Koen Geens de remodelage des cantons judiciaires, prévue dans l’accord de gouvernement, a été approuvé récemment. Une meilleure ..

Read more

Werkgevers mogen hoofddoek verbieden op de werkvloer

Subject: Labour law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Philip Heymans

Volgens het Europees Hof in Luxemburg is een verbod op religieuze symbolen niet noodzakelijk discriminerend. Een Belgische vrouw was naar het Hof gestapt, omdat ze ..

Read more

Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten

Subject: Administrative law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Bron artikel: LinkedIn, 20 februari 2017

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van ..

Read more

De “feitelijke illegaliteit” van de loonkloof

Subject: Labour law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Willy van Eeckhoutte

Het verbod van loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Read more

Naar een nieuw wetboek van strafvordering?

Subject: Criminal & Criminal Procedure law
Posted on: 16/03/2017
Written by: Fac Rechtsgeleerdheid Gent

Minister van Justitie Geens heeft grote ambities voor het gerechtelijk apparaat maar ook wat betreft de wetgeving en de basiswetboeken in het bijzonder. In zijn ..

Read more