Articles
Sort by:

Zwaardere sancties voor vennootschappen die geen aangifte indienen

Subject: Tax law
Posted on: 11/09/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

De forfaitaire minimumwinst – waarop de fiscus altijd kan belasten als geen (tijdige) aangifte ingediend is – is verdubbeld. En bij herhaalde inbreuken is nu ..

Read more

Decreet gemeentewegen – de krachtlijnen

Subject: Administrative law
Posted on: 11/09/2019
Written by: Schoups Advocaten

Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet trad in werking op ..

Read more

Back to HR: enkele aandachtspunten voor de HR-manager voor het najaar

Subject: Labour law
Posted on: 10/09/2019
Written by: Lydian

Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is zo goed als geen nieuwe regelgeving verschenen die relevant ..

Read more

De kmo regeert het land, beter dan ooit tevoren

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 10/09/2019
Written by: Crivits & Persyn Advocaten

Volgens de laatste cijfers van UNIZO telt België intussen meer dan een miljoen kmo’s, een absoluut record. Deze cijfers blijken ook het parlement niet te ..

Read more

Wet op de buurtwegen maakt plaats voor decreet gemeentewegen

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 09/09/2019
Written by: Adlex Advocaten

Vlaanderen geeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen aan de gemeenten zelf. Hiermee wordt een van de oudste ..

Read more

Een nieuw begrip in de wegcode: de schoolstraat

Subject: Transport law
Posted on: 03/09/2019
Written by: advocaten-leuven.be

De meesten onder ons zullen reeds met het fenomeen “schoolstraat” geconfronteerd geweest zijn. Heel wat steden en gemeenten sluiten immers straten aan scholen af voor ..

Read more

Financial Regulatory Update - August 2019

Subject: Financial law
Posted on: 03/09/2019
Written by: K-Law

Our Financial Regulatory Update for August 2019 is now available. With these updates, K law aims to make your life a little easier by flagging ..

Read more

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Subject: Tax law
Posted on: 03/09/2019
Written by: Cazimir

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de ..

Read more

Veranderingen op til in het handelsrecht: wat mag u nog in uw overeenkomsten opnemen?

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 30/08/2019
Written by: Van Havermaet

Rechtsregels om consumenten te beschermen tegen oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken bestaan al tientallen jaren. Soms leggen echter ook professionals aan elkaar bepaalde voorwaarden op ..

Read more

Buurtwegenwet van 1841 opgeheven. Gemeentewegendecreet komt in de plaats.

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 30/08/2019
Written by: Schuermans Advocaten

In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2019 verscheen het nieuwe Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De memorie van toelichting bij het ..

Read more

Associatie van (para)medische beroepen en btw

Subject: Tax law
Posted on: 30/08/2019
Written by: Aternio

(Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te delen. In die zogeheten ‘kostendelende associaties’ of ‘zelfstandige groeperingen ..

Read more

Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…

Subject: Company law
Posted on: 30/08/2019
Written by: Schoups Advocaten

Tegen 30 september 2019 moeten alle Belgische rechtspersonen hun zogenaamde "UBO" registreren. In De Tijd van 30 augustus 2019 wordt bericht dat een maand voor ..

Read more

Het gemeentewegendecreet – gemeenten krijgen meer en minder bevoegdheid

Subject: Administrative law
Posted on: 28/08/2019
Written by: Equator Advocaten

Op 3 mei 2019 werd het Decreet houdende de gemeentewegen bekrachtigd en afgekondigd. Dit decreet, dat een belangrijke hervorming van de (gemeentelijke) wegen doorvoert, werd ..

Read more

De innovatiepremie verlengd voor de periode 2019-2020

Subject: Tax law
Posted on: 28/08/2019
Written by: Sotra

Tot 1 januari 2021 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden hun creatieve werknemers belonen met een innovatiepremie. De toekenning van deze premie, die vrijgesteld is van ..

Read more

In aanloop naar het nieuwe academiejaar: specifieke regelgeving voor studentenhuur

Subject: Civil law
Posted on: 28/08/2019
Written by: Schuermans Advocaten

Sedert 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden. Met het aankomende academiejaar in het vooruitzicht, vestigen wij graag uw aandacht op ..

Read more

Belgen kunnen teveel betaalde sociale belastingen op Franse onroerende inkomsten terugvorderen

Subject: Tax law
Posted on: 28/08/2019
Written by: Vandelanotte

Goed nieuws voor Belgen die Frans vastgoed verhuren of recent hebben verkocht. Recente uitspraken van de Raad van State en het Europees Hof hebben namelijk ..

Read more

De wetgever herziet de modaliteiten van het RSZ-dwangbevel

Subject: Social law
Posted on: 23/08/2019
Written by: Sotra

Sinds 2017 is het dwangbevel de voornaamste invorderingsprocedure van de RSZ voor niet-betwiste schuldvorderingen. Zo kan de RSZ de haar verschuldigde bedragen invorderen zelfs zonder ..

Read more

Newsflash GDPR : Richtsnoeren voor de verwerking van persoonsgegevens aan de hand van videoapparatuur

Subject: International & European law
Posted on: 23/08/2019
Written by: Claeys & Engels

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (“European Data Protection Board” of “EDPB”), het adviesorgaan waarin alle nationale toezichthoudende autoriteiten vertegenwoordigd zijn, heeft op 10 juli ..

Read more

De hervorming van de vennootschapsbelasting op het aangifteformulier

Subject: Tax law
Posted on: 23/08/2019
Written by: DVP-law

De meeste vennootschappen zullen de eerste keer te maken hebben met de hervorming van de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2019. Dat is ook duidelijk te merken ..

Read more

Loonbonus: nieuwe regels! Hoe zorgt u dat u in orde bent?

Subject: Labour law
Posted on: 22/08/2019
Written by: Van Havermaet

U bent met één of meerdere van uw werknemers overeengekomen om hun een bonus toe te kennen bovenop hun bestaand loonpakket. Of het nu een ..

Read more