Articles
Sort by:

Banking package – wat is er nieuw onder de zon?

Subject: Financial law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

De "banking package" werd goedgekeurd op 20 mei 2019 in de vorm van twee richtlijnen, Richtlijnen (EU) 2019/878 (CRD V) en 2019/879 (BRRD II), en ..

Read more

Duurzame financiering: stand van zaken

Subject: Financial law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

De Europese Commissie wil haar actieplan voor duurzame financiering in de nabije toekomst tot een goed einde brengen. Daarvoor zet zij verder in op een ..

Read more

Europese aanbeveling inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik

Subject: International & European law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Eubelius

Op 30 juli 2019 nam de Europese Commissie aanbeveling 2019/1318 aan inzake interne nalevingsprogramma's voor controles op de handel in producten voor tweeërlei gebruik uit ..

Read more

Wijzigingen met betrekking tot het centraal erfrechtregister

Subject: Civil law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Schuermans Advocaten

Bij wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële ..

Read more

Restaurant en all-in menu: wat met de btw?

Subject: Tax law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Aternio

Het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten werd al sinds 1 januari 2010 verlaagd van 21% naar 12%. Maar dit geldt wel enkel voor het eten. ..

Read more

Mis de opportuniteiten van het WVV niet

Subject: Company law
Posted on: 13/09/2019
Written by: Cazimir

Hopelijk staat 1 januari 2020 reeds aangeduid in uw agenda: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt dan algemeen van toepassing op alle ..

Read more

Circulaire 2019/C/89 over de grandfathering regeling van de interestaftrekbeperking

Subject: Tax law
Posted on: 12/09/2019
Written by: FISCONETplus

Deze circulaire bespreekt de zogenaamde grandfathering regeling van de interestaftrekbeperking in de VenB die door de wet van 25.12.2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (=Zomerakkoord ..

Read more

HvJ 12/9/2019 - Auteursrechtelijke bescherming: ethisch effect geen relevant criterium

Subject: IP law
Posted on: 12/09/2019
Written by: https://curia.europa.eu

Het esthetisch effect dat door een model kan worden teweeggebracht vormt geen relevant element om te bepalen of dat model in een gegeven geval kan ..

Read more

Zwaardere sancties voor vennootschappen die geen aangifte indienen

Subject: Tax law
Posted on: 11/09/2019
Written by: De Broeck Van Laere & Partners

De forfaitaire minimumwinst – waarop de fiscus altijd kan belasten als geen (tijdige) aangifte ingediend is – is verdubbeld. En bij herhaalde inbreuken is nu ..

Read more

Decreet gemeentewegen – de krachtlijnen

Subject: Administrative law
Posted on: 11/09/2019
Written by: Schoups Advocaten

Op 12 augustus 2019 werd het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het decreet trad in werking op ..

Read more

Back to HR: enkele aandachtspunten voor de HR-manager voor het najaar

Subject: Labour law
Posted on: 10/09/2019
Written by: Lydian

Zomertijd is meestal ook komkommertijd voor sociaal recht. Dat was dit jaar niet anders. Er is zo goed als geen nieuwe regelgeving verschenen die relevant ..

Read more

De kmo regeert het land, beter dan ooit tevoren

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 10/09/2019
Written by: Crivits & Persyn Advocaten

Volgens de laatste cijfers van UNIZO telt België intussen meer dan een miljoen kmo’s, een absoluut record. Deze cijfers blijken ook het parlement niet te ..

Read more

Wet op de buurtwegen maakt plaats voor decreet gemeentewegen

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 09/09/2019
Written by: Adlex Advocaten

Vlaanderen geeft voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen aan de gemeenten zelf. Hiermee wordt een van de oudste ..

Read more

Een nieuw begrip in de wegcode: de schoolstraat

Subject: Transport law
Posted on: 03/09/2019
Written by: advocaten-leuven.be

De meesten onder ons zullen reeds met het fenomeen “schoolstraat” geconfronteerd geweest zijn. Heel wat steden en gemeenten sluiten immers straten aan scholen af voor ..

Read more

Financial Regulatory Update - August 2019

Subject: Financial law
Posted on: 03/09/2019
Written by: K-Law

Our Financial Regulatory Update for August 2019 is now available. With these updates, K law aims to make your life a little easier by flagging ..

Read more

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting

Subject: Tax law
Posted on: 03/09/2019
Written by: Cazimir

Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de ..

Read more

Veranderingen op til in het handelsrecht: wat mag u nog in uw overeenkomsten opnemen?

Subject: Commercial & Economic law
Posted on: 30/08/2019
Written by: Van Havermaet

Rechtsregels om consumenten te beschermen tegen oneerlijke, misleidende en agressieve handelspraktijken bestaan al tientallen jaren. Soms leggen echter ook professionals aan elkaar bepaalde voorwaarden op ..

Read more

Buurtwegenwet van 1841 opgeheven. Gemeentewegendecreet komt in de plaats.

Subject: Environmental law & Urban Planning
Posted on: 30/08/2019
Written by: Schuermans Advocaten

In het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2019 verscheen het nieuwe Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De memorie van toelichting bij het ..

Read more

Associatie van (para)medische beroepen en btw

Subject: Tax law
Posted on: 30/08/2019
Written by: Aternio

(Para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen en tandartsen, werken geregeld samen in een samenwerkingsverband om hun kosten te delen. In die zogeheten ‘kostendelende associaties’ of ‘zelfstandige groeperingen ..

Read more

Bent u in orde met uw UBO-registratie? Deadline verstrijkt bijna…

Subject: Company law
Posted on: 30/08/2019
Written by: Schoups Advocaten

Tegen 30 september 2019 moeten alle Belgische rechtspersonen hun zogenaamde "UBO" registreren. In De Tijd van 30 augustus 2019 wordt bericht dat een maand voor ..

Read more